Industrie

Voor de industrie zijn de mogelijkheden enorm om oplossingen te bieden tegen aanslag-aangroei, kalkafzetting, bacteriën, opstoppingen, geurhinder enz enz. Ook kunnen wij de vele kilometers buizen, opslagtanks, pomphuizen, waterbehandelingsinstallaties, veiligheidsdouches, filters, opslagbekkens, platenkoelers, vernevel en sproeisystemen, koeling met water van de automatisatie, koeling van hoogovens......ik kan hier nog wat lijnen vullen....behandelen.

Alles wat met vloeistoffen te maken heeft laat die Biofilm achter, en het is net die Biofilm die de hechtingsbasis is voor aangroei, kalk, bacteriën, die op hun beurt zorgen voor verstoppingen, vernauwingen van de diameter in buizen, breuken in buizeninstallatie, corrosie, vast zitten van valve, en ook hier kan ik nog even doorgaan.

Het komt steeds op het zelfde neer, de onderhoudskost kunnen wij ook hier sterk naar beneden krijgen, en het productieproces kan zijn continuïteit waarborgen.

Bij elke benadering van de installatie zal NDV een grondige studie en analyse opmaken, omdat nu elk project afzonderlijke eigenschappen heeft, en wij daar op moeten inspelen met onze Hoogfrequent Ultrasoon toestellen.

We gaan daarin zeer ver, we hebben voor vele toepassingen een Transducer klaar waar wij de frequentie in kunnen bepalen voor het behandelde project, maar.......als het niet voorhanden is, gaan wij terug naar de tekentafel om het alsnog te ontwikkelen. Zo is ook ons breeds gamma ontstaan van Hoogfrequent Ultrasoon.

Aarzel niet om ons te contacteren als u met vragen zou zitten, of als u een probleem zou hebben waar wij u mee kunnen helpen.

Mail ons nick@ndvultrasonic.com of bel ons op +32 475 299 288

We zullen uw aanvraag met veel zorg behandelen.

Als u wil, kunnen wij ook een uiteenzetting geven bij u in het bedrijf.

We gaan ons dan aanpassen aan uw bedrijf zodat wij ook uw gerichte vragen kunnen beantwoorden.

Ik ontmoet u en uw collega's graag in uw bedrijf.

Zowel planten als veeteelt, zijn er problemen met wateraanvoer, is het voor besproeiing, of drinkwaterleidingen, maakt niet uit, problemen zijn er. algen en bacteriën zijn dan ook niet ver weg te denken, en problemen stapelen zich dan heel snel op. NDV Ultrasonic kan hierin een grote rol spelen om zonder chemicaliën de meeste problemen op te lossen. Met Onze eigen ontwikkelde Hoog frequent Systemen kunnen wij deze algen, bacteriën enz aanvallen zonder dat de planten of dieren daar last van hebben, onze installaties kunnen ook geen schade toebrengen aan uw installaties .

Met een installatie van NDV Ultrasoon heeft u het voordeel van:

- Minder Bacteriën in spuitinstallaties

- Minder algen op uw pijpkoelers of in uw platenkoelers

- Minder algen in open water opvangbassins

- Leidingen en opvang van drinkwater zonder plakkerige kalkaanslag

- Geen kalkaanslag in lange drinkwaterleidingen

- Filters worden minder geblokkeerd

- Geen brandstofbacteriën in uw brandstoftanks

- Geen bacteriën in uw watertanks (boven of onder de grond)

- Minder brandstof- of elektriciteitsverbruik

- Voordeliger, minder kans op lekkage in de installatie

- Minder uitstoot, dus beter voor het milieu

- Werk- en kostenbesparing

De NDV Ultrasoon installatie verdient zich op korte termijn terug.

NDV Ultrasoon heeft alleen voordelen en geen nadelen voor mens, dier en milieu.

Voor De binnenvaart, zeeschepen/offshore kunnen we heel wat betekenen.

Algen, schelpen, pokken, bacteriën enz kunnen we verwijderen met onze Hoog Frequent Ultrasoon Transducers.

Wij kunnen helpen op : 

 - De Hull

- Boxcoolers

​ - Ballasttanks

- Watertanks

- Dieseltanks

- Sanitair

- Het volledige buizenstelsel.

Gevolg van onze behandeling is dat de onderhoudskosten sterk naar beneden gaan !

De Hull :

De romp van het schip kunnen we uitrusten met onze Transducers. Er zal een berekening volgen van de oppervlakte van de romp, om de indeling van de transducers te berekenen en te kunnen bepalen. Er zal gewerkt worden met Industriële kasten om de stuurboxen in onder te brengen volgens sectie van het schip.

Als de Hull clean blijft, zal het schip gemakkelijker glijden door het water met als gevolg dat de fuel kost sterk zal verminderen, dit tussen de 5 en 8%.

Boxcoolers :

De boxcooler is een van de voornaamste onderdelen in een schip.

Wanneer deze zijn werk niet meer doet, is het ook gedaan met varen, en moet het schip, naar gelang de boxcooler, in droogdok , wat een kostenplaatje met zich meebrengt.

NDV is gespecialiseerd in het clean houden van deze Boxcoolers met Hoogfrequent Ultrasoon, dus ZONDER CHEMICALIËN .

​Zowel LT als HT is geen probleem voor ons, tevens behandelen wij ook de sea chest mee.

Wij werken wereldwijd in alle havens, op alle soorten coolers, zijnde Boxcoolers of Platenkoelers.

Het verschil is ook merkbaar in het filtersysteem van de installatie.

Hier kunnen wij zeker het verschil maken wat de onderhoudskost betreft !

​Ballasttanks :

De Ballasttanks van een schip worden op de plaats waar het schip zich bevindt gevuld met zeewater wanneer dit vereist is. Als deze schepen dan naar Europa varen, mogen ze het ballastwater niet zo maar lozen. Er moet een externe firma komen om metingen te doen van het leven in de ballasttanks, en het water in de ballasttanks moet door een reinigingsfirma apart verwijderd en verwerkt worden, wat een extra kost met zich meebrengt.

NDV kan dit ook oplossen door zijn aparte frequenties op Hoogfrequent Ultrasoon te gebruiken, dat het leven in de ballasttanks doodt. Bij de metingen van het water zal dan blijken dat het water ter plaatse mag worden geloosd, wat een forse besparing en tijdswinst met zich meebrengt.

Watertanks / Sanitair :

Ook de watertanks kunnen wij behandelen door de bacterie van legionella af te doden, zodoende deze bacterie zich niet meer kan vermenigvuldigen in de tanks of in het buizensysteem. Dit voor de algemene gezondheid van de bemanning.

Hier gebruiken we dan ook weer Hoogfrequent Ultrasoon met zijn eigen frequentie.

Dieseltanks :

In de dieseltanks kan de dieselbacterie ontstaan, die zich naar hartenlust kan vermenigvuldigen, wat dan weer in de dieselleidingen komt, en zo de dieselfilters blokkeren, dus vallen de motoren stil. Wat de grootste vrees is van elke kapitein op zijn schip.

Ook hier kan NDV helpen met te voorkomen dat dit gebeurt door middel van Hoogfrequent Ultrasoon te gebruiken.

Het Buizenstelsel :

In het buizenstelsel aan boord kan aanplak ontstaan van bv kalk, waardoor de diameter van de binnenbuis steeds kleiner wordt, en zo zelfs kan verstoppen, met de nodige gevolgen.

Niet alleen kalk, maar ook bacteriekolonies kunnen ontstaan in de buizen.

Ook dit kunnen we allemaal oplossen, we maken er geen probleem van, wij doen het !

NDV kan dus op vele fronten in het schip ter hulp schieten. En steeds ZONDER GEMICALS !

Vraag vrijblijvend een bezoek aan bij u in de firma, zodat wij een analyse en offerte op maat kunnen opmaken.

U kan gerust een afspraak maken via nick@ndvultrasonic.com, of via gsm +32 475 299 288.

​Wij zullen u aanvraag met spoed behandelen