Wat is Biofilm

In het watermilieu bestaan ​​biofilm gewoonlijk uit enkele cellige cellen.

Chemicaliën die worden gebruikt om biofilm te behandelen, kunnen schadelijk zijn voor dieren in het wild en de bredere omgeving

Onbehandelde biofilm zijn schadelijk voor de menselijke gezondheid en bedrijfsvoering

In het bedrijfsleven is tijd geld. Elke onderbreking van business kan een enorme financiële last veroorzaken die de winst vermindert, en de effecten daarvan kunnen moeilijk te herstellen zijn.

In de waterindustrie ligt een uitdaging op de loer die velen tegenkomen, maar slechts een select aantal weet hoe ze effectief moeten omgaan biofilm. Dit microscopisch kleine probleem kan snel veranderen in een monsterlijke nachtmerrie voor de industrie en particulier, doordat het de stroomsnelheid vertraagt, leidingen en warmte-uitwisselingen verstopt en de efficiëntie vermindert, algen in het zwembad en vijver, groene en glibberige kanten, mossels en schelpen en pokken op de romp van de boot enz

Maar het hoeft niet zo te zijn. Waterbedrijven hoeven niet langer bang te zijn voor dure biociden en managementbeslissingen die niet de resultaten opleveren die ze nodig hebben om soepel te kunnen werken. Het verspillen van kostbare tijd en geld aan oplossingen die het probleem nooit echt oplossen, kan nu tot het verleden behoren voor vooruitstrevende bedrijven die op de hoogte zijn. Wetenschap en innovatie hebben een moderne oplossing gevonden voor dit eeuwenoude probleem waar NDV Ultrasonic een passend antwoord op heeft.

Onderzoek en praktijkresultaten hebben uitgewezen dat ultrasoon een milieuvriendelijke en kosteneffectieve oplossing is voor problemen veroorzaakt door biofilm en biofouling. Laten we eerst in meer detail kijken naar biofilm en waarom ze zo problematisch zijn, voordat we ingaan op de oplossingen voor hun beheer. NDV Ultrasonic heeft als fabrikant de perfecte effectieve en milieuvriendelijke oplossing op de markt gebracht voor een duurzaam beheer.

Wat zijn biofilm en biofouling ?

Biofilm zijn een soort biofouling - de opeenhoping van micro-organismen, planten, algen of kleine dieren, meestal op onderwateroppervlakken en structuren die degradatie kunnen veroorzaken en de efficiëntie van de structuur kunnen verstoren. Je kent biofilm misschien als de typisch slijmerige of glutineuze stoffen die oppervlakken bedekken, vooral rond water. Deze kleverige lagen zijn een gemeenschap van een of meer soorten micro-organismen, waaronder bacteriën, schimmels of protisten. Ze zijn een van de meest succesvolle levensvormen op aarde en hebben zich al miljoenen jaren gevestigd. Biofilm zijn overal. Van microscopisch kleine eencellige organismen die samenleven en ontsnappen met het blote menselijk oog tot algen centimeters dik op rotsen. Om te groeien, heeft biofilm water en een bron van voedingsstoffen nodig die beide gemakkelijk te vinden zijn in veel natuurlijke en kunstmatige omgevingen. Hoewel biofilm van nature voorkomen en een essentiële rol spelen in veel ecologische systemen, kunnen ze veel problemen opleveren als ze niet worden gecontroleerd wanneer ze op de verkeerde plaats worden gekweekt.

Hoe groeit biofilm ?

 Biofilm kunnen uit vele soorten micro-organismen bestaan, maar in de wateromgeving bestaan ​​ze vaker uit algen. Omdat het planten zijn, hebben algen zonlicht en voedingsstoffen zoals fosfor en stikstof nodig om te kunnen groeien. Als gevolg van de afvoer van voedingsstoffen ervaren veel waterlichamen een toename van voedingsstoffen in hun systemen. Veel van deze nutriënten zijn afkomstig van meststoffen en bestrijdingsmiddelen van landbouwgrond. Na verloop van tijd zorgt deze exponentiële toename van de beschikbaarheid van voedingsstoffen, naast een over het algemeen warmer klimaat, ervoor dat algen in een oogverblindend tempo groeien. De waterindustrie moet een oplossing binnen handbereik hebben om deze groei te stoppen - vooral voor schadelijke algen zoals cyanobacteriën.


Vooral cyanobacteriën, of blauwalgen, vormen een probleem voor mensen en dieren. Hoewel het afhangt van de omgevingscondities, die per waterlichaam zullen variëren, kunnen cyanobacteriën zich vermenigvuldigen en uitgebreide schadelijke algenbloei veroorzaken als ze niet worden opgemerkt en niet worden beheerd. Cyanobacteriën zijn vaak nachtmerries voor de waterindustrie. De aanwezigheid ervan leidt vaak tot een slechte waterkwaliteit, wat een risico vormt voor de menselijke gezondheid en voor vee, huisdieren en andere waterafhankelijke industrieën. Gelukkig zijn er maatregelen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat cyanobacteriën en andere biofilm niet uitgroeien tot schadelijke algenbloei.


De laatste jaren is het onderzoek naar biofilm enorm toegenomen. Door hun succes zijn biofilm geëvolueerd om bepaalde biociden af ​​te weren, waardoor ze moeilijk te beheren zijn. Zowel als particulier of als bedrijven lijden zij aan energieverliezen, schade aan apparatuur en product verontreiniging. Uit ons onderzoek is gebleken dat een geïntegreerde aanpak van het grootste belang is voor het bereiken van een duurzame antifouling strategie, inclusief het analyseren van de vervuilingssituatie, het selecteren van geschikte componenten uit het antifouling beheer en het effectief monitoren van de ontwikkeling van biofilm. Het is niet langer voldoende om een ​​paar chemicaliën op het probleem te gooien en er het beste van te hopen.

NDV Ultrasonic heeft deze problemen in kaart gebracht en zijn Hoog frequent toestellen ontwikkeld met doel de biofilm te elimineren op een gezonde groene manier, die totaal onschadelijk is voor mens en dier.

Als fabrikant van onze eigen ontwikkelde Hoog frequent NDV Ultrasoon toestellen kunnen wij inspelen op elke situatie die wij tegenkomen. Hebben we het niet in huis, dan ontwikkelen wij het voor u.

NDV Ultrasonic help U de wereld aangenamer te maken en helpt mee onze kinderen een groene wereld na te laten.